poniedziałek, 25 marca 2013

Pruszkowska Masa Krytyczna


25 marca wsparliśmy pruszkowskie stowarzyszenie Zdrowy Rower, który walczy o infrastrukturą rowerową w swoim rejonie na I Pruszkowskiej Masie Krytycznej.

Furorę zrobił Wheeler Andrzeja

z takim sprzętem każdy chciał mieć zdjęcie


Mimo mroźnej pogody i niedogodnego terminu, poniedziałek 17,30 przybyło ok. 80 osób.
Petycję o remont istniejących ścieżek i budowę nowych w Pruszkowie i okolicy wręczono Prezydentowi Pruszkowa, następnie kolumna rowerzystów przejechała pod Starostwo Powiatowe i tam taką samą wręczono Staroście. Trochę zamieszania rowerzyści zrobili na ulicach Pruszkowa. Przejazd Masy zakończono pod torem kolarskim.